คณะกรรมการผู้ตัดสิน Pulitzer เพิ่มรางวัลในสาขาสำหรับสื่อแบบ Podcast แล้ว


Pulizer ถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับวงการสื่อและวรรณกรรมอย่างที่สุด ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านสื่ออย่างมาก และล่าสุดนี้คณะกรรมการผู้ตัดสินก็เตรียมที่จะเพิ่มการพิจารณาสื่อด้าน Podcast เข้าไปด้วยแล้ว

รายงานจาก Engadget ระบุว่า คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัล Pulitzer ได้มีมติเพิ่มรางวัลและพิจารณาสื่อรายงานทางวิทยุเป็นสาขาใหม่ หรือ Audio Reporting โดยรวมเอารายการใน Podcast ต่าง ๆ มาพิจารณาด้วย โดยจะเริ่มการพิจารณาและทดลองดูว่าจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง

ซึ่งการพิจารณาว่าสื่อดังกล่าวนั้นจะได้รางวัลหรือไม่ จะต้องมีความโดดเด่นและเรื่องราวที่จุดประกาย รวมไปถึงรายงานสถานการณ์ที่ทันกับช่วงเวลานั้น ๆ และก่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อสังคมในช่วงนั้น ซึ่งรายการวิทยุหรือ Podcast ที่เริ่มออกอากาศในปี 2019 ของประเทศอเมริกานั้นจะเข้าข่ายการพิจารณาในหัวข้อนี้ทั้งหมดด้วย

ปัจจุบันนี้ในอเมริกามีรายการ Podcast หลายรายการที่ได้รับความนิยมและมีการรายงานถึงสถานการณ์เพื่อเข้าใจภาพรวมของสังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ มากมาย เช่น Serial, S-Town, in the Dark, To Live and Die in LA และอีกมากมาย โดยก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการก็เคยพิจารณามอบรางวัลให้การสื่อข่าวบนโลกอนเทอร์เน็ตมาแล้ว ทว่ารางวัลแบบภาพถ่ายนั้นยังคงพิจารณาผ่านทางภาพบนแผ่นกระดาษและเข้มงวดมากเช่นเดิม