จีนสั่งแบนไม่ให้รัฐบาลใช้เครื่อง PC ที่มีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ


China

อ้างอิงจาก Financial Times รายงานว่ารัฐบาลจีนได้มีคำสั่งแบนไม่ให้รัฐบาลใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กับระบบปฏิบัติการจากต่างประเทศอย่างเช่น Nvidia, AMD, Intel, Microsoft และ Apple ซึ่งแผนดังกล่าว จีนคาดหวังว่าเครื่อง PC ของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดจะถูกทดแทนด้วยฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ใหม่ (ที่คาดว่าผลิตโดยจีน) เป็น 30% ในท้ายปี 2020, 80% ในปี 2021 และ 100% ในปี 2022

การเคลื่อนไหวเด็ดขาดครั้งนี้ อาจสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับจีน โดยฝ่ายสหรัฐพยายามเคยพยายามแบนการนำเข้าโทรศัพท์ Huawei และมีการปิดกั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้วยพระราชบัญญัติปฏิรูปการควบคุมการส่งออกของปี 2018 (Export Control Reform Act) โดยสหรัฐฯ จะมีอำนาจการเข้าถึงและตรวจสอบสินค้านำเข้ามากขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนออกมาเคลื่อนไหวแบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ PC ซึ่งหากย้อนกลับไปช่วงปี 2014 จีนเคยพยายามแบน Windows 8 ไม่ให้ใช้ในเครื่อง PC ของรัฐบาล โดยมีสาเหตุหลักจาก “เสี่ยงต่อการถูกโจมตี และเพื่อความปลอดภัยของชาติในอนาคต” แต่นโยบายดังกล่าวถูกล้มเลิกทันที

การแบนผลิตภัณฑ์ PC จากต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานรัฐและสถาบันสาธารณะเท่านั้น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โปรแกรมเมอร์ ทีมพัฒนาเกม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ยังคงสามารถใช้งานเครื่อง PC จากต่างประเทศตามปกติ แต่หากนโยบายการแบนสินค้า PC จากต่างประเทศได้มีการขยายจนถึงกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาด PC ในจีนอย่างใหญ่หลวงแน่นอน