Google เตรียมบอกลา Hangouts ตุลาคมนี้


Hangouts แอปพลิเคชั่นสนทนาจากบริษัท Google เตรียมถูกปลดประจำการในเดือนตุลาคมของปีนี้ โดยผู้ใช้งานเก่าหรือผู้ที่สนใจต้องเปลี่ยนไปใช้งานแอปพลิเคชั่น Hangouts Chat และ Hangouts Meet แทน ซึ่ง Google ยืนยันว่าสองแอปพลิเคชั่นนี้ดูดีกว่าและน่าใช้กว่าแน่นอน

ตามข้อมูลในบล็อกอย่างเป็นทางการของบริษัท การปลดระวางแอปพลิเคชั่น Hangouts จะเกิดขึ้นกับลูกค้า G Suite (ลูกค้าระดับองค์กรที่จ่ายเงินเพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ Google) เป็นกลุ่มแรก

Google จะยังไม่ปิดตายการใช้งานแอปพลิเคชั่น Hangouts สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จนกว่าลูกค้า G Suite จะคุ้นเคยและมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Hangouts Chat และ Hangouts Meet

แอปพลิเคชั่น Hangouts ยังเหลือระยะเวลาให้ผู้ใช้งานระดับทั่วไปถึงปี 2020 ส่วนจะอยู่หรือไปก็ขึ้นอยู่กับความประทับใจของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ G Suite ล้วน ๆ นับจากนี้

หลายฝ่ายคาดว่าแอปพลิเคชั่น Hangouts คงประสบชะตากรรมเดียวกับแอปพลิเคชั่น Allo ที่บริษัท Google ตัดสินใจลอยแพและลาก่อน