Donald Trump ประกาศเลื่อนการเก็บภาษี Game Console หลังการประชุม G20


PlayStation 4

ในตอนนี้วงการการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลก ได้จับจ้องไปยังการประชุม G20 ซึ่งมีจุดุมุ่งหมายเพื่อให้จีนและสหรัฐอเมริกาได้คุยกันท่ามกลางประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ล่าสุดเหมือนว่าทั้งสองประเทศจะเริ่มเจรจากันได้แล้ว

หากยังจำกันได้ทางเว็บไซต์ GamingDose ได้รายงานข่าวว่า Donal Trump ประกาศเตรียมขึ้นภาษีเกม Console ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีนขึ้น 25% ทำให้อุตสาหกรรมเกมประเทศสหรัฐอเมริกากังวลเรื่องนี้อย่างมากและได้ออกมาเรียกร้องให้ท่านประธานาธิบดี ทบทวนเรื่องราวดังกล่าว

ล่าสุดหลังการประชุม G20 ครั้งที่ผ่านมา ทางจีนและสหรัฐอเมริกาได้เจรจาการค้ากันใหม่ โดยทางสหรัฐอเมริกาได้เลื่อนประกาศกฎหมายเก็บภาษีนี้ออกไปก่อน รวมถึงให้ Huawei เองก็สามารถนำสินค้ามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แล้ว ซึ่งสาเหตุนั้นทาง BBC ให้ความคิดเห็นว่าสงครามการค้ามีแต่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจ็บตัวกันเปล่า ๆ

สงครามทางการค้าของสองประเทศมหาอำนาจนี้ ไม่ได้ส่งผลต่อสองประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปยังทั่วทั้งโลกอีกด้วย ดังนั้นเราควรจับตาการเคลื่อนไหวครั้งนี้ให้ดี

อ้างอิงจาก : thegamer