Facebook ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ผู้ใช้สามารถโอนไฟล์ภาพและวิดีโอจากบัญชีส่วนตัว ลง Google Photo ได้

Google

สำรองข้อมูลทั้งที ไม่ต้องไล่ทยอยกด Save อีกต่อไป เพราะเครื่องมือใหม่ของ Facebook จะให้ผู้ใช้งานสามารถโอนไฟล์ภาพหรือวิดีโอลง Google Photo โดยเปิดใช้ในประเทศไอร์แลนด์เป็นแห่งแรก

Facebook ได้มีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอจากบัญชี Facebook ส่วนตัวไปอัปโหลดลงเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ โดยจะสามารถอัปโหลดข้อมูลลง Google Photo เป็นแห่งแรก และเว็บไซต์อื่น ๆ ในภายหลัง

ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Data Transfer Project ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง Google, Microsoft, Facebook กับ Twitter โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถย้ายโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบการโอนข้อมูลประเภทภาพถ่ายกับวิดีโอจากบัญชี Facebook ส่วนตัว อัปโหลดลงเว็บ Google Photo จะเปิดให้บริการในประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศแรก และจะเปิดให้ใช้งานสำหรับทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของ 2020 รวมถึงคาดว่าอาจมีแผนเชื่อมต่อกับเว็บฝากข้อมูลอื่น ๆ อีกในอนาคต ก็ถือว่าไม่นานเกินไปสำหรับทุกคนครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง