Microsoft, Sony และ Nintendo มีแผนย้ายฐานการผลิตคอนโซลออกจากจีน ไปตั้งประเทศอื่น รวมถึง “ไทย”

เนื่องจากนโยบายขึ้นภาษีเกมจากจีน 25% ของรัฐบาล Donald Trump ทำให้บริษัทเกมหลายแห่งเริ่มเฝ้าระวังกับนโยบายดังกล่าวและหาทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้า ซึ่งทาง Microsoft, Sony, Nintendo จึงมีไอเดียว่าจะย้ายฐานการผลิตคอนโซลออกจากจีน หากมีการขึ้นภาษีวิดีโอเกมจริง

VG 24/7 รายงานจาก Nikkei Asian Review เผยว่าทีม Microsoft, Sony กับ Nintendo กำลังเตรียมแผนย้ายฐานการผลิตเครื่องคอนโซลออกจากประเทศจีน ซึ่งรวมไปถึงเครื่อง PC อย่างแบรนด์ HP, Lenovo, Asus, Dell และอื่น ๆ ด้วย

ซึ่งสาเหตุที่บริษัทเกมเริ่มทยอยเตรียมแผนย้ายถิ่นฐานการผลิตจากประเทศจีน เพราะว่า Donald Trump ได้มีการร่างนโยบายขึ้นภาษีสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสำหรับสินค้าประเภทเกมจากประเทศจีนจะมีการชาร์จภาษีเพิ่มเป็น 25% ซึ่งส่งผลอาจทำให้เครื่องคอนโซลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะมีราคาที่สูงขึ้นตามมา

แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ ทาง Sony, Microsoft และ Nintendo ประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ Donald Trump จนต้องแถลงการณ์เตือนถึงผลเสียของการขึ้นภาษีจากจีนในวงการเกม แต่ทว่าหากนโยบายขึ้นภาษีเกมจากจีนได้เริ่มใช้งานอย่างจริงจัง ทางบริษัทต้องเตรียมแผนสำรองด้วยการย้ายแหล่งฐานการผลิตออกจากจีนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า Microsoft อาจจะย้ายฐานการผลิตเครื่องคอนโซลไปที่ประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ส่วน Nintendo อาจย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามแทน แต่นโยบายดังกล่าวจะเริ่มใช้งานจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง