POCO แยกตัวจาก Xiaomi เป็นแบรนด์ตัวเองอย่างเป็นทางการ


Poco

คาดหวังได้เลยว่าในอนาคต เราอาจเห็นโทรศัพท์แบรนด์ POCO ที่หลากรุ่นหลากราคามากขึ้น

อ้างอิงจาก Android Authority รับรายงานจากบริษัท Xiaomi กล่าวว่า POCO หรือแบรนด์โทรศัพท์ย่อยของ Xiaomi ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศอินเดีย ได้ประกาศแยกตัวเป็นแบรนด์ตัวเองอย่างเป็นทางการแล้ว

นอกจากนี้ Xiaomi กล่าวเพิ่มเติมว่า POCO จะดำเนินธุรกิจทั้งหมดด้วยทีมของตัวเอง และนำกลยุทธ์ไปสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ โดย Manu Jain ฝ่าย Xiaomi VP กับ India MD กล่าวผ่านอีเมลว่า…

เราเริ่มต้นจากการเป็นแบรนด์ย่อยในชื่อว่า POCO แล้วเติบโตอย่างมากจนมีเอกลักษณ์ของตัวเองในระยะเวลาอันสั้น

Poco F1 เป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้ และยังคงเป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ แม้ผ่านมาถึงปี 2020 ก็ตาม เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่ POCO จะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง

– Manu Jain

Pocoแม้ Xiaomi ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ แต่คาดหวังได้เลยว่าในอนาคต เราอาจเห็นโทรศัพท์แบรนด์ POCO ที่หลากรุ่นหลากราคามากขึ้นอย่างแน่นอน