เทคโนโลยีส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง USB 3.2 เตรียมเข้าสู่ PC ในปีนี้


องค์กร USB-IF ได้ประกาศมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อ USB ซึ่งนั่นก็คือ USB 3.2 ซึ่งจะเริ่มใช้ได้โดยเป็นมาตรฐานโดยทั่วกันภายในปลายปีนี้ โดยเริ่มจากคอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก

USB 3.2 สามารถรองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้ความเร็วสูงถึง 20Gbps แต่อุปกรณ์สำคัญอย่าง Motherboards และคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปยังไม่ถูกออกแบบให้รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวจนกว่าจะถึงกลางปีนี้ มากไปกว่านั้น อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ก็ยังไม่สามารถรองรับความสามารถของ USB 3.2 เช่นกัน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะได้เห็นเทคโนโลยี USB 3.2 ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ อย่างหลังจากกลางปีนี้

นอกจากนี้แล้ว มีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยี USB 3.2 จะมาถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือในปี 2020